HÄLSOPÅSTÅENDEN

EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) är de som tar fram så kallade hälsopåståenden som uttrycker olika hälsofördelar om ämnen i kategorin livsmedel (kosttillskott). 

 

Alla hälsopåståenden är baserade på väl granskad forskning och studier. De är riktade till dig som konsument för att du ska kunna känna dig trygg i dina val av kosttillskott och få samma information i alla länder inom Europa.
När vi kommer till Omega-3, så finns fem olika hälsopåståenden från EFSA. Alla fem är enbart  baserade på Omega-3 fettsyrorna EPA & DHA. Dessa hittar du även på våra förpackningar.

3000 mg (3 gram) EPA & DHA om dagen bidrar till att bibehålla normalt blodtryck

2000 mg (2 gram) EPA & DHA om dagen, bidar till att bibehålla normala koncentrationer av triglycerider (kolesterol) i blodet

250 mg EPA & DHA om dagen bidrar till hjärtats normala funktion

250 mg DHA om dagen bidrar till hjärnans normala funktion och normal synförmåga

200 mg DHA om dagen (utöver det rek dagsintaget på 250 mg EPA &DHA) bidrar till normal utveckling av hjärna och syn hos foster och spädbarn som ammas