Hälsopåståenden

Hälsopåståenden är alla typer av påståenden som utrycker olika hälsofördelar om olika ämnen i kategorin livsmedel (kosttillskott som tex Omega-3 betraktas som ett livsmedel i det här avseendet). Hälsopåståenden är riktat till dig som slutkonsument och regleras av EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) och baseras på väl granskad forskning och studier.

  • 3000 mg (3 gram) EPA & DHA om dagen, bidar till att bibehålla normalt blodtryck
  • 2000 mg (2 gram) EPA & DHA om dagen, bidrar till att bibehålla normala koncentrationer av triglycerider (kolesterol) i blodet
  • 250 mg EPA & DHA om dagen bidrar till hjärtats normala funktion
  • 250 mg DHA om dagen,  bidrar till hjärnans normala funktion och normal synförmåga
  • 200 mg DHA om dagen (utöver det rek. dagsintaget på 250 mg EPA & DHA) bidrar till normal utveckling av hjärnan och ögonen hos foster och spädbarn som ammas