För gravida, ammande och barn

Här hittar du artiklar och studier som är gjorda för gravida, ammande och barn när det gäller Omega-3 för hälsan på många olika sätt. Längst ner hittar du en broschyr Omega-3 för gravida och ammande.
Allergiska / Atopiska besvär hos små barn

Ny översiktsartikel som visar tydliga samband mellan fisk- och omega 3-intag under graviditet och minskade allergiska besvär hos barnen. Interventioner med fiskolja under graviditet verkar också minska risken för barnet att utveckla atopiska sjukdomar, åtminstone under första levnadsåret:

Kremmyda LS, et al. Atopy risk in infants and children in relation to early exposure to fish, oilyfish, or long-chain omega-3 fatty acids: a systematic review. Clin Rev Allergy Immunol. 2011Aug;41(1):36-66.

 

Minskad risk för astma hos barn vid tillskott under graviditet

Tillskott av omega-3 fettsyror under graviditeten minskar risken för astma visar en studie från Danmark.

I studien deltog 695 danska kvinnor som fick 2,4 gram omega-3 som tillskott under de sista tre månaderna av graviditeten. Omega-3 innehåller essentiella fettsyror som DHA och EPA, vilka kunde mätas i blodet på de gravida kvinnorna fram till en vecka efter förlossning. Barnen följdes sedan fram till fem års ålder då symtom och astmadiagnos kan fastställas.

Resultaten visar att risken för astma minskade med 31 procent bland kvinnor som fick omega-3-tillskott. De kvinnor som hade lägst nivå av omega-3 fettsyror i blodet när studien började fick dessutom störst nytta av tillskotten. Bland dessa kvinnor minskade risken för astma med hela 54 procent.

Antiinflammatorisk effekt av omega-3

Det är sedan tidigare känt att omega-3 har antiinflammatoriska egenskaper och låga nivåer av dessa fettsyror i västerländsk kost har kopplats till en ökning av astmafall bland barn.

– Astma och andningsbesvär har dubblerats i västländer de senaste årtiondena. Nu har vi en förebyggande metod som kan hjälpa att få siffrorna att sjunka, säger Hans Bisgaard vid Köpenhamns universitetssjukhus och huvudförfattare bakom studien.

Astma hos barn

29 barn med astma slumpades till antingen omega 3-tillskott (120 mg dagligen) eller placebo. Bara barnen som fått omega 3 fick minskade astmabesvär:

Nagakura T, et al. Dietary supplementation with fish oil rich in ω-3 polyunsaturated fatty acids inchildren with bronchial asthma. Eur Respir J. 2000; 16: 861-865.

ADHD hos barn

Dubbelblind randommiserad studie gjord på PlusEPA.

Barn med ADHD (92 st) slumpades till 0,5 gram EPA-omega 3 eller placebo. De som fick omega 3 förbättrades i olika ADHD-symtom. Här användes PlusEPA och studien gjordes i Sverige:

Gustafsson PA, et al. EPA supplementation improves teacher-rated behaviour and oppositional symptoms inchildren with ADHD. Acta Paediatr. 2010 Oct;99(10):1540-9.

ADHD - barn och ungdomar

75 barn och ungdomar med ADHD fick tillskott av omega 3 (och 6) eller placebo.

Många upplevde positiva förändringar i omega 3-gruppen:

Johnson M, et al. Omega-3/omega-6 fatty acids for attention deficit hyperactivity disorder: a randomized place-bo-controlled trial in children and adolescents. J Atten Disord. 2009 Mar;12(5):394-401

ADHD - förbättrat beteende och läsning

Nittio barn med ADHD slumpades till EPA- eller DHA-omega 3 eller solrosolja i fyra månader. Man såg ingen tydlig skillnad mellan grupperna men de som fått i sig mest DHA förbättrades i läsning och beteende, särskilt om de haft inlärningssvårigheter tidigare:

Milte CM, et al. Eicosapentaenoic and docosahexaenoic acids, cognition, and behavior in children with atten-tion-deficit/hyperactivity disorder: a randomized controlled trial. Nutrition. 2012 Jun;28(6):670-7

Bipolär sjukdom hos barn

Omega-3supplementeringminskar tecken på mani och depression hos barn med mild bipolär sjukdom:

  • dubbelblind placebokontrollerad randomiserad studie.
  • barn 5-10 år med milda symptom på bipolär sjukdom
  • 12 veckor hög EPA/DHA + inositol
  • resultat: minskade tecken på mani och depression jämfört med kontroller

Wozniak J, Faraone SV, Chan J et al. A randomized clinical trial of high eicosapentaenoicacid omega-3 fatty acids and inositol as monotherapy and in combination in the tre-atment ofpediatric bipolar spectrum disorders: a pilot study. J Clin Psychiatry. 2015 Nov;76(11):1548-55

Eksem (atopiska)

145 gravida kvinnor slumpades till placebo eller omega 3-tillskott (2,7 gram EPA+DHA dagligen från vecka 25 till efter 3-4 månaders amning). De som fick omega 3 i tillskott fick barn med signifikant minskad risk för atopiska eksem (8% jmf 24%) och matallergier (2% jmf 15%):

Furuhjelm C, et al. Fish oil supplementation in pregnancy and lactation may decrease the risk ofinfant allergy. Acta Paediatr. 2009 Sep;98(9):1461-7. Epub 2009 Jun 1

Graviditet och förbättrad uppmärksamhetsförmåga hos barn

Förbättrad uppmärksamhetsförmåga vid 5 års ålder när modern fått DHA som tillskott under graviditeten:

  • 1054 gravida kvinnor
  • 400 mikrogram DHA från vecka18-22 av graviditeten tillförlossning
  • resultat: förbättrad uppmärksamhetsförmåga vid 5 års ålder hos barn med mödrar som fått DHA jämfört med kontroller

Ramakrishnan U, Gonzales-Casanove I, Schnaas L et al. Prenatal supplementation with DHAimproves attention at 5 y of age: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr. 2016Oct;104(4):1075-1082

Läs - och skrivsvårigheter hos barn

En studie från Oxford 2012 testade tillskott av 0,6 gram omega 3 dagligen (DHA) eller placebo till friska lågstadieelever med svårigheter att lära sig läsa. Man såg en tydlig förbättring av läsförmågan samt minskade ADHD-liknande symtom:

Richardson AJ, et al. Docosahexaenoic Acid for Reading, Cognition and Behavior in Children Aged 7-9Years: A Randomized, Controlled Trial (The DOLAB Study).. PLoS One. 2012;7(9):e43909. Epub 2012 Sep 6

Omega3 för gravida och ammande

Här kan du läsa om tips och information kring Omega-3 när du är gravid och eller ammar. Broschyren är 16 sidor så bara att klicka sig vidare här.