Våra rekommendationer
MorEPA Platinum
Eftersom att du har svarat nej på de flesta frågor rekommenderar vi dig MorEPA Platinum som är en bred Omega-3 produkt med har många goda effekter som fungerar väldigt bra för dem flesta. Detta för att vi i västvärlden generellt sett har stor obalans mellan omega-3 och omega-6 till följd av vår moderna kosthållning.
Fördjupning av testet
Gör om testet